Saksliste til årsmøte i Vinnes bygdautval

Tid og stad: Måndag 5. juni kl. 17.00 i Nesjaheimen. Velkommen! Saksliste: Godkjenning av saksliste Årsmelding og rekneskap 2016 Valg av styremedlemmer Tre medlemmer går ut og skal erstattes. Justering av vedtekter Fjerne krav om revisor Fjerne krav om annonsering av årsmøte i lokalavis Endre oppnevning av roller i styre til Styret konstituerer seg sjølv etter årsmøtet Innkomne forslag Roger Hoel: Bygdautvalet blir bedt om å ta kontakt med Fusa kommune for asfaltering/opprustning av veg på molo. Idemyldring aktiviteter 2017 –...