Hjem

Bålkos ved den nye gapahuken

Søndag 11. mars kl 13.00

 

Ta turen til den nye gapahuken på Monica-stien på søndag. Det blir bål, så ta med pølser, drikke ++. Kombiner det gjerne med ein tur i forkant :-)

 

Passer for både fastboande og hyttefolk, store og små!

 

Sjåast vi?

Årsmøte Vinnes båtlag

Sundag 18. mars kl 19.00 i Nesjaheimen

 

Saksliste:

1.Årsmelding

2.Regnskap

3.Budsjett

4.Fremlegg til lovendringer

5.Størrelse på kontingenter, avgifter og godtgjørelser

6.Valg

Vel møtt!

Hilsen

Magnus Bernson, formann

Vinnes Båtlag

Kva skjer i Vinnesbygda?

11. februar

Søndagsmiddag

Nesjaheimen, kl. 15.00.

Arrangør: FAU Vinnes barnehage

 

22. februar

Årsmøte Nesjaheimslaget

Arrangør: styret i Nesjeheimslaget

 

25. februar

Årsmøte Vinnesholmen kystlag

kl.19 i Holmahuset på Vinnesholmen

Arrangør: Styret i kystlaget

 

etter 18. mars (info kjem)

Årsmøte Vinnes båtlag

Arrangør: Styret i båtlaget

 

25. april

Dugnad

Vinnes friskule og Vinnes barnehage.

Arrangør Barnehagen og skulen

 

5. mai

Strandryddedagen

rydding i bygda langs veg og fjære.

Arrangør: Vinnes bygdautval

 

13. mai

Konfirmasjonshelg

Hugs å flagge for konfirnmantane!

 

17. mai

17. mai feiring

på skulen

Arrangør: FAU skule og barnehage

 

3. juni

Årsmøte i Vinnes bygdautval

kl. 18.00 i Nesjaheimen.

Arrangør: styret i bygdautvalet

 

15.- 25. juni

Dugnad

før, under og etter Vinnesfestival

Arrangør: styret i Vinnesfestival

 

22. juni

St. Hans-feiring

Vinnesholmen

Arrangør: Vinnesholmen kystlag

 

22.- 24. juni

Vinnesfestival 2018

Arrangør: styret i Vinnesfestival

 

20. september

Generalforsamling Vinnesfestival

Nesjaheimen

Arrangør: styret i Vinnesfestival

 

23. september

Edvard Hoem

Kulturbedehuset Fredheim

Arrangør: Venelaget for Fredheim

 

3. november

Gubbafest

Nesjaheimen

Arrangør: gubbane i bygdo

 

30. november

Julegrantenning

Skuleplassen Vinnes Friskule

 

2. desember

Rapp basar

Nesjaheimen

Arrangør: Rapp

 

 

 

 

Copyright @ All rights reserved

Drift av sida sponsa av Agnar Skåtun AS