Det blir nærmiljøsti over Heiane!

Ei arbeidsgruppe med m.a. Monica Bolstad og reprensentant frå Vinnes bygdeutval søkte i haust om midlar til nærmiljøsti over Heiane. No er svaret på søknaden kome!


21.12.2013 1