Det blir nærmiljøsti over Heiane!

Det blir nærmiljøsti over Heiane!

Ei arbeidsgruppe med m.a. Monica Bolstad og reprensentant frå Vinnes bygdeutval søkte i haust om midlar til nærmiljøsti over Heiane. Vi har gleda av å melda at styret i Gjensidigestiftelsen har innvilga søknaden med kr. 75000,-! Arbeidsgruppen vil no samlast og leggje plan for det vidare arbeidet. Vi...