Gladmelding til lag og organisasjonar på Vinnes

Gladmelding til lag og organisasjonar på Vinnes

PÃ¥ Vinnes er det no etablert ein klubb for alle interesserte menn mellom 60 og 80 Ã¥r, føreløpig kalla «60+ brigaden». FormÃ¥let er med utgangspunkt i sosialt fellesskap, kunne utføra større eller mindre oppgÃ¥ver til allmenn nytte for Vinnesbygda. Me oppfordrar lag og organisasjonar om Ã¥ melda inn aktuelle arbeidsoppdrag. Me vil ha klubbmøte siste mandagen i kvar mÃ¥nad og vil dÃ¥ ta stilling til innkomne ynskje. Me vil ikkje kunna ta pÃ¥ oss alle oppdrag, men me hÃ¥par Ã¥ vera eit godt suplement til den allereie store frivillige innsatsen som er i bygda. Underteikna vil vera kontaktperson for gruppa. Ynskje kan gjerne sendast inn fortløpande, men me vil gjerne ha inn forslag til oppdrag før vÃ¥rt neste møte mÃ¥ndag 24.februar. Me vil presisera at all materialkostnad i samband med oppdrag mÃ¥ dekkast og leggjast til rette av oppdragsgivar. Med dette hÃ¥par me Ã¥ bidra til vidare utvikling og vekst av nærmiljøet vÃ¥rt!   For «60+ brigaden» Dagfinn Solberg Kontaktperson e-mail: dagfinn.solberg@fusi.no eller tlf 472 34...
Kan du skrive litt om Vinnes?

Kan du skrive litt om Vinnes?

Vinnesbygda.no skal vere ei side med informasjon for fastbuande, hyttefolk og turistar/tilreisande. For Ã¥ bygge opp under Vinnes som merkevare, mÃ¥ vi presentera bygda med bilete og tekst: bÃ¥de korleis bygda er i dag, men ogsÃ¥ korleis bygda har utvikla seg historisk. SÃ¥ er du ei forfattarspire og har lyst Ã¥ bidra med tekst, sÃ¥ hadde vi satt pris pÃ¥ det! For Ã¥ hjelpe deg pÃ¥ veg, har vi satt opp nokre stikkord om kva vi vil informera om pÃ¥ vinnesbygda.no (lista er ikkje uttømmande):   Vinnes- eit historisk tilbakeblikk Vinnes i dag Aktiv i Fusa/ Friluftsliv Geografi/natur/FriluftsomrÃ¥der, strandsone/ skjærgÃ¥rd Fornminne Næringsliv Turstiar Flytt til Vinnes du óg! Tekstar og eventuelle illustrasjonsbilete, sendast til bygdautvalet@vinnesbygda.no        ...
Oppsummering bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen.

Oppsummering bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen.

Søndag 5. januar vart det arrangert bygdamøte i Nesjaheimen om arealdelen av kommuneplanen. Ca 50 fastbuande og hytteeigarar møtte opp. Roger Hoel informerte om det historiske bakteppet for arealdelarbeidet og gjekk gjennom dei ulike fokusomrÃ¥da* i arealdelen. Det er eit krav om at innspela er konkrete i høve fokusomrÃ¥da. Haldor Tuft, medlem planutvalget og busett i Strandvik, var óg tilstades og informerte om korleis Strandvik har jobba med sine innspel. Møtet varte i ca. 2 timar med gode diskusjonar bÃ¥de om bustadsbygging, næringsetablering, landbruk og friluftsliv. Etter bygdamøtet, vart Bygdautvalet samde om Ã¥ melda følgjande inn i høyringa, basert pÃ¥ innspela i møtet: Busskur- dette har det vore prøvd pÃ¥ fleire gonge tidlegare, men vi prøver igjen! Fortau- frÃ¥ krysset til Dalland, til Leiro og vidare til Djuvik. Oppdrettsanlegg- stor motstand bÃ¥de mot plassering i dag og gitt dispensasjon for plassering nord for SkÃ¥taholmen. Bygdautvalet kjem til Ã¥ melda inn at landstraum er ein føresetnad uavhengig av plassering.   * Dei 11 fokusomrÃ¥da er: Senterstruktur og tettstadsutvikling BustadsomrÃ¥de Fritidsbygg Arealt til friluftsliv/friluftsomrÃ¥de Infastruktur og transport Næringsareal- og industriareal Akvakultur Landbruk Strandsone Naturmangfald Kulturminne Meir om dette kan lesast pÃ¥: https://www.fusa.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=142&FilId=695      ...
Har du gode bilete av bygda?

Har du gode bilete av bygda?

Har du gode bilete frÃ¥ Vinnes som du ønskjer Ã¥ visa for andre? DÃ¥ kan du fÃ¥ visa* dei pÃ¥ vinnesbygda.no! Vi ønskjer Ã¥ lage eit galleri pÃ¥ nettsida, med bilete frÃ¥ bygda. Det kan vere landskapsbilete eller bilete av aktivitetar eller hendingar i bygda. Bileta vil óg kunne nyttast i artiklar pÃ¥ nettstaden. Alle som sender bilete vert kreditert med namn.   Bilete kan sendast til: simen.soltvedt[a]gmail.com Skriv kven du er og kva/kven som er pÃ¥ biltete. Døme pÃ¥ bilettekst: Bilete frÃ¥ Vinnesfestivalen 2011, foto: Ola Normann «SkÃ¥taklubben i juli», foto: Kari Normann X. Dalland og Y. Vindenes pÃ¥ Kaia, foto: Ola Normann *om du har teke bilete av personar som kan gjenkjennast, bør du be om løyve frÃ¥ dei før bilete vert publisert. Bilete mÃ¥ vere av god fotografisk kvalitet, dvs. m.a. ikkje vere uskarpt eller...
Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

Det vert bygdamøte i Nesjaheimen søndag 5. januar kl. 18.00.  Planprogram for arealdelen av kommuneplan for Fusa kommune 2015-25 vart vedteken av kommunestyret 22.10.2013, og det vert med dette opna for å koma med innspel til arealbruk i kommunen. I ettertid vart det satt opp informasjonsmøter på Baldersheim, Vinnes og Eikelandsosen. Møtet på Vinnes skulle vore måndag 5. desember, men grunna straumbrot vart møtet avlyst. Det vart ikkje satt opp nytt møte, men Vinnesfolket vart invitert til å kome påinformasjonsmøte i Eikelandsosen 9. desember. Høyringsfristen for planen var opprinneleg fredag 3. januar, men krefter i Vinnesbygda har no fått utsatt fristen til 10. januar, slik at vi kan ha eit bygdamøte, der vi kan diskutere våre tankar for utvikling av bygda. Møtet vert arrangert av Vinnes bygdautval. Dokumenta til saken finn du ved å følgje lenka under: Innspel til arealbruk i Fusa kommune Vel...