Måned: januar 2014

Bygda på solsida

Gladmelding til lag og organisasjonar på Vinnes

På Vinnes er det no etablert ein klubb for alle interesserte menn mellom 60 og 80 år, føreløpig kalla «60+ brigaden».Formålet er med utgangspunkt i sosialt fellesskap, kunne utføra større eller mindre oppgåver til allmenn nytte for Vinnesbygda.


30.01.2014 0

Kan du skrive litt om Vinnes?

For å bygge opp under Vinnes som ei merkevare, må vi presentera bygda med bilete og tekst: både korleis bygda er i dag, men også korleis bygda har utvikla seg historisk. Så er du ei forfattarspire og har lyst å bidra med tekst, så hadde vi satt pris på det!


08.01.2014 0

Oppsummering bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen.

Søndag 5. januar vart det arrangert bygdamøte i Nesjaheimen om arealdelen av kommuneplanen. Ca 50 fastbuande og hytteeigarar møtte opp.


05.01.2014 0

Har du gode bilete av bygda?

Har du gode bilete frå Vinnes som du ønskjer å visa for andre? Då kan du få visa dei på vinnesbygda.no!


03.01.2014 1

Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

Det vert bygdamøte i Nesjaheimen søndag 5. januar kl. 18.00. Tema vert arealdelen av kommuneplanen som no er ute på høyring.


01.01.2014 1