Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

Bygda på solsida

Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

01.01.2014 Møter Vinnes bygdeutval 1

Det vert bygdamøte i Nesjaheimen søndag 5. januar kl. 18.00. 

Planprogram for arealdelen av kommuneplan for Fusa kommune 2015-25 vart vedteken av kommunestyret 22.10.2013, og det vert med dette opna for å koma med innspel til arealbruk i kommunen. I ettertid vart det satt opp

informasjonsmøter på Baldersheim, Vinnes og Eikelandsosen. Møtet på Vinnes skulle vore måndag 5. desember, men grunna straumbrot vart møtet avlyst. Det vart ikkje satt opp nytt møte, men Vinnesfolket vart invitert til å kome påinformasjonsmøte i Eikelandsosen 9. desember.

Høyringsfristen for planen var opprinneleg fredag 3. januar, men krefter i Vinnesbygda har no fått utsatt fristen til 10. januar, slik at vi kan ha eit bygdamøte, der vi kan diskutere våre tankar for utvikling av bygda.

Møtet vert arrangert av Vinnes bygdautval.

Dokumenta til saken finn du ved å følgje lenka under:
Innspel til arealbruk i Fusa kommune

Vel møtt!

One Response

  1. Arne Richard sier:

    Jeg er dessverre på Lillehammer og forhindret fra å delta på møtet på søndag. Dumt siden dette er en prosess jeg kunne ha sagt en hel del om. Det er viktig at bygda samles om noen få saker som det vil være naturlig å levere inn en felles uttalelse om. Det som i størst grad berører Vinnes sine arealer er arealkategoriene LNF (vanskeliggjør utbygging), KL (begrenser bruk av sjøarealer som er båndlagt av fiskeriinteresser) og funksjonell strandsone (utvidet belte lang sjø, ut at grugrunneier- eller bygdeinteresser er vurdert). Lykke til på søndag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *