Referat frå årsmøte i Vinnes bygdautval (VBU)

Måndag 9. juni vart det avholdt årsmøte i Vinnes bygdautval. 9 personar var til stades under årsmøtet, der blant anna godkjenning av vedtekter var på sakslista. Her kan du lesa referat frå møtet, samt sjå dei godkjende vedtektene.


14.06.2014 0