Stiftinga Vinnesholmen – Oppløysing

Stiftinga Vinnesholmen har på styremøte vedtatt å oppløyse stiftinga fra og med 18. desember 2014. Vinnesholmen Kystlag blir fra samme dato å overta driften av Vinnesholmen.


20.10.2014 0