Varsel om vasstegning måndag 8. desember til tysdag 9. desember

I forbindelse med arbeid på den nye vassledninga på Vinnes blir vatnet stengt på Vinnes og Dalland frå mandag 8. desember kl 20.00 til tysdag 9 dessember kl. 07.00. Abonnentane må ikkje tappa vatn i dette tidsrommet.   Dersom det er nokon som har behov for vatn er da satt ut beredskapsdunkar med vatn på ein tillhengar i tunet til Geir Atle Abotnes. Vennleg helsing Strandvik og Vinnes...