Varsel om skoghogst på Neset

Som grunneiere av skogomrÃ¥det, «Neset», ønsker vi Ã¥ orientere om at det om kort tid vil bli utført tømmerhogst i stor skala i omrÃ¥det. Det har etter stormen, «Nina», blitt felt mye skog, og det er for tiden ikke trygt Ã¥ gÃ¥ i omrÃ¥det. Vi frarÃ¥der derfor bruk av dette turomrÃ¥det inntil videre, og frem til hogsten og utkjøringen av tømmer med store skogsmaskiner og tømmerbiler er ferdig. I forbindelse med hogsten vil det bli foretatt mindre oppgraderinger av Nesaveien samt sikret tilkomst for tømmerbil og hogstmaskin. Det vil derfor pÃ¥gÃ¥ lett hogstarbeid langs veien og i Neset førstkommende helg fra tidlig morgen til sein kveld. Det vil ogsÃ¥ bli utført arbeid pÃ¥ kveldstid pÃ¥ hverdagene frem mot oppstart av hogsten. Dersom det er spørsmÃ¥l til arbeidet sÃ¥ kan det tas kontakt pÃ¥ mobil 980 04 322. Mvh Arne-R....

Flittig 4H: oppstart- og informsjonsmøte 25. januar

Søndag 25. januar kl .15.00 vert det oppstarts- og informasjonsmøte for Flittig 4H pÃ¥ Vinnesholmen/Holmahuset. Det vert Servering av Hot-dog og drikke. Gamle og nye medlemmer med foreldre er hjarteleg velkomne! 4H er ein organisasjon som har som formÃ¥l Ã¥ gje barn og unge erfaringar i organisasjonsarbeid og gje høve til Ã¥ fÃ¥ erfaringar med naturbruk og friluftsliv. Medlemmene kan i tillegg velje prosjekt etter eigne interesser som dei kan fordjupe seg i. Dette Ã¥ret har me ogsÃ¥ tenkt Ã¥ ha eit felles klubbprosjekt som medlemmene vert involvert i bÃ¥de i planlegging og gjennomføring. I tillegg vert det ulike aktivitetar pÃ¥ klubbkveldane. Desse er det meininga at medlemmene sjølve kjem med forslag om. Vidar som har solid erfaring med Ã¥ ha med seg ungar og ungdommar pÃ¥ friluftsaktivitetar kjem til Ã¥ vera med. 4H Ã¥ret vert avslutta med haustfest i oktober/november der alle medlemer stiller ut eller pÃ¥ andre mÃ¥ter presenterer prosjektet sitt, og fÃ¥r merker ved godkjent prosjekt. 4H arrangerer leir for ulike aldersgrupper!! SjÃ¥ast vi?   Helsing Rune, Liv Elin og Geir Atle som er klubbrÃ¥dgjevarar...

Markering av Ã¥pningen av «Friluflivets Ã¥r 2015» pÃ¥ Vinnesholmen

Vinnesholmen Kystlag deltok pÃ¥ markeringen av Ã¥pningen av «Friluflivets Ã¥r 2015» 16.januar 2015. Invitasjonen kom fra Forbundet Kysten sentralt. Kystlaget inviterte liten og stor i Fusa til Ã¥ bli med pÃ¥ overnattingstur fredag 16. Januar 2015. Været var kanskje ikke det beste, med kuling og regn, men likevel tok flere turen for Ã¥ markere Ã¥pningen. Vi grillet pølser, hadde skattejakt for de minste og det ble holdt en orientering om Friluftlivets Ã¥r 2015 og dets bakgrunn. Videre ble det orientert om allemannsretten, friluftsloven, samt kystlagets og turlagenes aktiviteter. Fusa Kommune v/kulturleiar Erik Vangsnes overrakte pÃ¥ vegne av ordføreren en gave til Vinnesholmen Kystlag. En postkasse av særs god kvalitet som kystlaget kan henge opp ute pÃ¥ holmen, hvor folk pÃ¥ tur kan notere ned sitt navn i turboken.   MVH Roger Hoel Leder Vinnesholmen kystlag...