Måned: juni 2015

Bygda på solsida

Høyring av arealdelen av kommuneplan for Fusa kommune 2015-27

Fusa kommunestyre vedtok 18. juni å leggja framlegget til arealplan med plankart, planomtale, føresegner og retningsliner ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 20. august. Høyringsdokumenta finn du på Fusa kommune si heimeside, eller i ekspedisjonen i kommunetunet i Eikelandsosen.


30.06.2015 0

Reingjering av leidningsnettet

Det vert utspyling av leidningsnettet fredag 3. juli kl. 8-16.


30.06.2015 0