Reingjering av leidningsnettet

Strandvik og Vinnes Vassverk SA melder: Utspyling vert gjennomført fredag 3. juli kl. 8-16. Arbeidet kan forbigåande gje brunt/partikkelhaldig vatn. Vi tilrår å la vatnet renna 5 min. dersom du etter spyling får brunt vatn. Bruk helst ikkje vaskemaskin medan vi spyler. Silar på vassinntak og spring bør gjerast reine etter spyling. For informasjon medan arbeidet pågår, ring tlf. 416 17...