Måned: mai 2017

Bygda på solsida

Saksliste til årsmøte i Vinnes bygdautval

Sakslista skal vere tilgjengeleg for medlemmane to veker før årsmøtet.


21.05.2017 0

Program for 17. mai

Her er programmet for 17. mai feiringa på Vinnes. Velkommen!


13.05.2017 0

Har du saker til årsmøte i bygdautvalet?

Måndag 5. juni kl. 17 er det årsmøte i Nesjaheimen. Om du har saker du ønskjer skal bli tatt opp, må du melde i frå til styret innan 16. mai. Saksliste blir klar seinast 2 veker før årsmøtet. Helsing styret i bygdautvalet


07.05.2017 0