Saksliste til årsmøte i Vinnes bygdautval

Bygda på solsida

Saksliste til årsmøte i Vinnes bygdautval

21.05.2017 Bygdautvalet Møter 0

Tid og stad: Måndag 5. juni kl. 17.00 i Nesjaheimen. Velkommen!

Saksliste:

 1. Godkjenning av saksliste
 2. Årsmelding og rekneskap 2016
 3. Valg av styremedlemmer
  Tre medlemmer går ut og skal erstattes.
 4. Justering av vedtekter
  • Fjerne krav om revisor
  • Fjerne krav om annonsering av årsmøte i lokalavis
  • Endre oppnevning av roller i styre til Styret konstituerer seg sjølv etter årsmøtet
 5. Innkomne forslag
  • Roger Hoel: Bygdautvalet blir bedt om å ta kontakt med Fusa kommune for asfaltering/opprustning av veg på molo.
 6. Idemyldring aktiviteter 2017 – 2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *