Forfatter: Administrator

Bygda på solsida

Referat årsmøte Vinnes bygdautval 2017

Mandag 5 juni 2017, Nesjaheimen


05.10.2017 0

Saksliste til årsmøte i Vinnes bygdautval

Sakslista skal vere tilgjengeleg for medlemmane to veker før årsmøtet.


21.05.2017 0

Program for 17. mai

Her er programmet for 17. mai feiringa på Vinnes. Velkommen!


13.05.2017 0

Har du saker til årsmøte i bygdautvalet?

Måndag 5. juni kl. 17 er det årsmøte i Nesjaheimen. Om du har saker du ønskjer skal bli tatt opp, må du melde i frå til styret innan 16. mai. Saksliste blir klar seinast 2 veker før årsmøtet. Helsing styret i bygdautvalet


07.05.2017 0

Bygdedugnad

6. MAI KL 11-15, Oppmøtestad: skuleplassen. Arr.: Vinnes Bygdeutval


23.04.2017 0

Holmadag 27. august

Ta familien med til Vinnesholmen siste laurdag i den siste sommarmånaden! Vinnes kystlag arrangerer Holmadag på laurdag 27. august kl 12 til kl 15.


18.08.2016 0

Snegledugnad søndag 21. august

Vil du være med på dugnad for å redusere antall brunsnegl i den fine bygda vår??
Søndag 21. august 2016, kl 18.00 arrangerer den nystarta Sneglegruppa dugnad på Vinnes. Oppmøte utenfor Bygdahuset.


14.08.2016 0

Invitasjon – Fest for Dagfinn! Open markering

Dagfinn Solberg, rektor ved Vinnes friskule (tidlegare Vinnes skule) skal etter nesten 40 år på skulen, gå av med pensjon no til sommaren.


24.05.2016 0

Syng-med-oss-konsert/torgdag

Vinnes friskule inviterer til Syng-med-oss-konsert og torgdag, torsdag 26.mai kl. 1800 på skulen(i klasserom 5.-7.kl.)


21.05.2016 0

Konstituering av styret i Vinnes bygdautval

Vinnes Bygdeutval hadde styremøte den 20. april 2016 og konstituert seg på nytt:


05.05.2016 0