Kategori: Bygdautvalet

Bygda på solsida

Referat årsmøte Vinnes bygdautval 2017

Mandag 5 juni 2017, Nesjaheimen


05.10.2017 0

Saksliste til årsmøte i Vinnes bygdautval

Sakslista skal vere tilgjengeleg for medlemmane to veker før årsmøtet.


21.05.2017 0

Har du saker til årsmøte i bygdautvalet?

Måndag 5. juni kl. 17 er det årsmøte i Nesjaheimen. Om du har saker du ønskjer skal bli tatt opp, må du melde i frå til styret innan 16. mai. Saksliste blir klar seinast 2 veker før årsmøtet. Helsing styret i bygdautvalet


07.05.2017 0

Bygdedugnad

6. MAI KL 11-15, Oppmøtestad: skuleplassen. Arr.: Vinnes Bygdeutval


23.04.2017 0

Konstituering av styret i Vinnes bygdautval

Vinnes Bygdeutval hadde styremøte den 20. april 2016 og konstituert seg på nytt:


05.05.2016 0

Referat frå årsmøte i Vinnes bygdautval (VBU)

Måndag 9. juni vart det avholdt årsmøte i Vinnes bygdautval. 9 personar var til stades under årsmøtet, der blant anna godkjenning av vedtekter var på sakslista. Her kan du lesa referat frå møtet, samt sjå dei godkjende vedtektene.


14.06.2014 0

Årsmøte Vinnes bygdautval

Vinnes Bygdeutval skipar til årsmøte i Nesjaheimen måndag 9. juni kl 18.00.


21.05.2014 0