Temakveld: Førstehjelp og bruk av hjertestartar

Temakveld: Førstehjelp og bruk av hjertestartar

FAU ved Vinnes friskule inviterer til temakveld onsdag 10. februar kl. 19.00 i det nye klasserommet på Vinnes friskule. Åge Lygre, som arbeider i ambulansetenesta,vil ha teoretisk undervisning og praktisk øving. Han har god erfaring med HLR og bruk av hjertestartar. Oppdatert kunnskap og praktisk øving er svært viktig om du får bruk for HLR. Kurset er gratis for føresette og lærarar ved friskulen, for andre koatar kurset 50...