Saksliste til årsmøte i Vinnes bygdautval

Tid og stad: Måndag 5. juni kl. 17.00 i Nesjaheimen. Velkommen! Saksliste: Godkjenning av saksliste Årsmelding og rekneskap 2016 Valg av styremedlemmer Tre medlemmer går ut og skal erstattes. Justering av vedtekter Fjerne krav om revisor Fjerne krav om annonsering av årsmøte i lokalavis Endre oppnevning av roller i styre til Styret konstituerer seg sjølv etter årsmøtet Innkomne forslag Roger Hoel: Bygdautvalet blir bedt om å ta kontakt med Fusa kommune for asfaltering/opprustning av veg på molo. Idemyldring aktiviteter 2017 –...
Årsmøte i Nesjaheimslaget

Årsmøte i Nesjaheimslaget

MÃ¥ndag 8. februar kl. 20.00 vert det Ã¥rsmøte i Nesjaheimslaget Agenda: 1. Gjennomgang av regnskap 2015 2. Gjennomgang budsjett 2016 3. Ã…rsmelding 2015 4. Valg til styret 5. Eventuelt Oppfordrar alle bygdefolk til og stille.   SjÃ¥ ogsÃ¥: Bygdamøte – Nesjaheimen si framtid (mars...

Oppsummering bygdamøte

Onsdag 25. mars var det Bygdamøte der framtida til Nesjaheimen var tema.  Det møtte til saman 34 personer i Nesjaheimen. Kjetil Solberg frÃ¥ det tidlegare styre i Nesjaheimslaget tok pÃ¥ seg Ã¥ være ordstyrar i møtet. Bakgrunn for møtet er at ein ikkje har greidd Ã¥ fÃ¥ stilt nytt styre i Nesjaheimslaget for 2015. Det manglar leiar. I forkant av møtet vart det utarbeidd ein byggteknisk vurdering av Nesjaheimen, av Byggadm. Harald Bjørndalen a.s. Rapporten viser at oppussing er naudsynt og vil koste mykje, det kan bli snakk om millionbeløp.   Referat Det vert her referert til argument, pÃ¥standar,spørsmÃ¥l og utspel som kom fram pÃ¥ møtet. Det vart reist spørsmÃ¥l om innkalling til Ã¥rsmøte var god nok ettersom det var sÃ¥ dÃ¥rleg oppmøte. Valnemda har ringt 30 husstander for Ã¥ finne folk til styre, og fÃ¥tt nei. Det vert opplevd som dramatisk at ein alarmerer med nedlegging pga dÃ¥rleg oppslutting pÃ¥ Ã¥rsmøte, slik har det vore mange gonger før og. For nokre Ã¥r sidan vart det kalla inn med sms, og dette var effektivt men vart pÃ¥ sikt vanskelig Ã¥ drifte. Det vart stilt spørsmÃ¥l om Bygdautvalet kan vurdere gode mÃ¥ter for kommunikasjon ut mot bygda. Vi mÃ¥ nytte vinnesbygda.no flittig for informasjon PÃ¥ Sævareid har dei klart Ã¥ gjere ein stor jobb med det gamle huset, det er blant anna søkt midler og pÃ¥ den mÃ¥ten fÃ¥tt 950 000 kr til oppussing. Der har dei svært engasjerte styremedlemmer som gjer ein stor jobb. Dei har og innteksbringande oppgÃ¥ver som sal av fiskekort. Dei kan hjelpe oss ift Ã¥ fortelje kva dei har gjort av kloke grep. I Strandvik har dei sendt...

Bygdamøte – Nesjaheimen si framtid

Onsdag 25. mars vert det bygdamøte grunna at Nesjaheimen stÃ¥r i fare for nedlegging. 29. januar var det Ã¥rsmøte i Nesjarheimslaget. Valgkomitèen fekk berre kandidatar til 4 av 5 styrepostar; det var ingen som ville ta pÃ¥ seg formannsvervet i laget. Særs fÃ¥ møtte pÃ¥ Ã¥rsmøtet – sÃ¥ fÃ¥ at Ã¥rsmøtet ikkje var vedtaksdyktig. Som ei konsekvens av dette har ikkje Nesjaheimslaget per definisjon eit vedtaksfør styre. Med bakgrunn i dette tok «det gamle styret» kontakt med Bygdautvalet for Ã¥ drøfta vegen vidare. Bygdamøtet er eit resultat av dette. Økonomien i Nesjaheimslaget er utfordrande med lite utleigeaktivitet og utgifter til m.a. strøm/varme/forsikring. Det er store utfordringar med tanke pÃ¥ oppgradering av bygningen om den skal bli attraktiv for utleige. Det er ogsÃ¥ usikker kva stand bygget er i og kva vedlikehald vil koste i Ã¥ra som kjem. Med bakgrunn i dette har Bygdautvalet i samarbeid med representant for det tidlegare styret hyra inn takstmann for Ã¥ gÃ¥ gjennom bygget og koma med ei tilstandsrapport til bygdamøtet. Kva tenkjer bygdafolket om framtida til Nesjaheimen? Treng vi Nesjaheimen? Kom pÃ¥ Bygdamøte onsdag 25. mars kl. 19.00 i Nesjaheimen og sei di meining!...