Kategori: Uncategorized

Bygda på solsida

Invitasjon – Fest for Dagfinn! Open markering

Dagfinn Solberg, rektor ved Vinnes friskule (tidlegare Vinnes skule) skal etter nesten 40 år på skulen, gå av med pensjon no til sommaren.


24.05.2016 0

Har du brukte batteri?

4.klasse ved Vinnes Friskule er påmeldt ein nasjonal aksjon der dei skal samla inn så mange brukte batteri dei klarar i perioden mars -april.


21.02.2016 0

Årsmøte i Nesjaheimslaget

Måndag 8. februar kl. 20.00 vert det årsmøte i Nesjaheimslaget


30.01.2016 0

Gapahuk-dugnad på Vinnesholmen laurdag 21. november

Laurdag 21. november kl.10.00 vert det dugnad for å få ferdigstilt gapahuken. Det vert servering av lapskaus. Ta gjerne med sag, hammer og sjølvsagt godt humør!

Laurdag 21. november kl.10.00 vert det dugnad for å få ferdigstilt gapahuken. Det vert servering av lapskaus. Ta gjerne med sag, hammer og sjølvsagt godt humør!


15.11.2015 0

Høyring av arealdelen av kommuneplan for Fusa kommune 2015-27

Fusa kommunestyre vedtok 18. juni å leggja framlegget til arealplan med plankart, planomtale, føresegner og retningsliner ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 20. august. Høyringsdokumenta finn du på Fusa kommune si heimeside, eller i ekspedisjonen i kommunetunet i Eikelandsosen.


30.06.2015 0

Bli med å byggje gapahuk på Vinnesholmen!

4 H i Fusa bygger Gapahuk pÃ¥ Vinnesholmen! Alle inviteres til Ã¥ delta pÃ¥ denne bygge-dugnaden torsdag 4. Juni kl 1800. Vel møtt! 👪 alle kan bli med!!   Kontaktpersoner er Liv Elin Moen og Rune Myklatun


30.05.2015 0

Korps på friluftstur

I anledning friluftslivets Ã¥r inviterer Eikelandsosen skulemusikklag og Eikelandsfjorden musikklag (i regi av NMF og Gjensidigestiftelsen) til tur med musikk og natursti. Turen gÃ¥r frÃ¥ Nesjaheimen via Dalland over Heiane og endar ved uteplassen til skulen. Skuleborn frÃ¥ Fusa, Vinnes, og Strandvik skular har fÃ¥tt spesiell invitasjon, men me hÃ¥par mange andre ogsÃ¥ vil vera…
Read more


12.05.2015 0

Oppsummering bygdamøte

Onsdag 25. mars var det Bygdamøte der framtida til Nesjaheimen var tema. Her er referat frå møtet


27.03.2015 0

Bygdamøte – Nesjaheimen si framtid

Onsdag 25. mars vert det bygdamøte grunna at Nesjaheimen står i fare for nedlegging.


12.03.2015 1

Varsel om skoghogst på Neset

Som grunneiere av skogomrÃ¥det, «Neset», ønsker vi Ã¥ orientere om at det om kort tid vil bli utført tømmerhogst i stor skala i omrÃ¥det. Det har etter stormen, «Nina», blitt felt mye skog, og det er for tiden ikke trygt Ã¥ gÃ¥ i omrÃ¥det. Vi frarÃ¥der derfor bruk av dette turomrÃ¥det inntil videre, og frem…
Read more


20.01.2015 0