Kategori: Vinnes bygdeutval

Bygda på solsida

Oppsummering bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen.

Søndag 5. januar vart det arrangert bygdamøte i Nesjaheimen om arealdelen av kommuneplanen. Ca 50 fastbuande og hytteeigarar møtte opp.


05.01.2014 0

Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

Det vert bygdamøte i Nesjaheimen søndag 5. januar kl. 18.00. Tema vert arealdelen av kommuneplanen som no er ute på høyring.


01.01.2014 1

Det blir nærmiljøsti over Heiane!

Ei arbeidsgruppe med m.a. Monica Bolstad og reprensentant frå Vinnes bygdeutval søkte i haust om midlar til nærmiljøsti over Heiane. No er svaret på søknaden kome!


21.12.2013 1