Oppsummering bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen.

Oppsummering bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen.

Søndag 5. januar vart det arrangert bygdamøte i Nesjaheimen om arealdelen av kommuneplanen. Ca 50 fastbuande og hytteeigarar møtte opp. Roger Hoel informerte om det historiske bakteppet for arealdelarbeidet og gjekk gjennom dei ulike fokusomrÃ¥da* i arealdelen. Det er eit krav om at innspela er konkrete i høve fokusomrÃ¥da. Haldor Tuft, medlem planutvalget og busett i Strandvik, var óg tilstades og informerte om korleis Strandvik har jobba med sine innspel. Møtet varte i ca. 2 timar med gode diskusjonar bÃ¥de om bustadsbygging, næringsetablering, landbruk og friluftsliv. Etter bygdamøtet, vart Bygdautvalet samde om Ã¥ melda følgjande inn i høyringa, basert pÃ¥ innspela i møtet: Busskur- dette har det vore prøvd pÃ¥ fleire gonge tidlegare, men vi prøver igjen! Fortau- frÃ¥ krysset til Dalland, til Leiro og vidare til Djuvik. Oppdrettsanlegg- stor motstand bÃ¥de mot plassering i dag og gitt dispensasjon for plassering nord for SkÃ¥taholmen. Bygdautvalet kjem til Ã¥ melda inn at landstraum er ein føresetnad uavhengig av plassering.   * Dei 11 fokusomrÃ¥da er: Senterstruktur og tettstadsutvikling BustadsomrÃ¥de Fritidsbygg Arealt til friluftsliv/friluftsomrÃ¥de Infastruktur og transport Næringsareal- og industriareal Akvakultur Landbruk Strandsone Naturmangfald Kulturminne Meir om dette kan lesast pÃ¥: https://www.fusa.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=142&FilId=695      ...
Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

Bygdamøte om arealdelen av kommuneplanen

Det vert bygdamøte i Nesjaheimen søndag 5. januar kl. 18.00.  Planprogram for arealdelen av kommuneplan for Fusa kommune 2015-25 vart vedteken av kommunestyret 22.10.2013, og det vert med dette opna for å koma med innspel til arealbruk i kommunen. I ettertid vart det satt opp informasjonsmøter på Baldersheim, Vinnes og Eikelandsosen. Møtet på Vinnes skulle vore måndag 5. desember, men grunna straumbrot vart møtet avlyst. Det vart ikkje satt opp nytt møte, men Vinnesfolket vart invitert til å kome påinformasjonsmøte i Eikelandsosen 9. desember. Høyringsfristen for planen var opprinneleg fredag 3. januar, men krefter i Vinnesbygda har no fått utsatt fristen til 10. januar, slik at vi kan ha eit bygdamøte, der vi kan diskutere våre tankar for utvikling av bygda. Møtet vert arrangert av Vinnes bygdautval. Dokumenta til saken finn du ved å følgje lenka under: Innspel til arealbruk i Fusa kommune Vel...
Det blir nærmiljøsti over Heiane!

Det blir nærmiljøsti over Heiane!

Ei arbeidsgruppe med m.a. Monica Bolstad og reprensentant frå Vinnes bygdeutval søkte i haust om midlar til nærmiljøsti over Heiane. Vi har gleda av å melda at styret i Gjensidigestiftelsen har innvilga søknaden med kr. 75000,-! Arbeidsgruppen vil no samlast og leggje plan for det vidare arbeidet. Vi...