Vinnesholmen kystlag

Ei forening som her til mål å ta vare på Vinnesholmen i sin helhet, som gammel husmannsplass og mht et godt friluftsliv i vannkanten.

Besøk nettsida

Vinnes båtlag

Eit lite lokalt båtlag for bygda sine hytte- og fastbuande. Gode båtplassar i ei trygg hamn.

Besøk nettsida

Nesjaheimslaget

Bygdahus som kan leigast av lag/organisasjonar og til private arrangement.

Besøk facebooksida

Fakta om Vinnes

Bygda ligg sørvendt og solrikt til med storslagen utsikt over Bjørnefjorden med Os, Tysnes og Austevoll på andre sida av fjorden. På Vinnes bur det ca 260 menneske. Bygda er i vekst med nye bustadområde og tilflytting.

Bygda har eigen skule- Vinnes friskule . Skulen har ca. 20 elevar, men er godkjent for 35 elevar. Vinnes barnehage er ei foreldreeigd barnehage som ligg vegg i vegg med skulen. 

Skulen si nettside
Barnehagen si nettside

Vinnesbygda har mange fornminner. Kulturstien på Vinnes syner viktige naturhistoriske og kulturhistoriske stader på Vinnes.

Les meir om kulturstien

Vinnesleiro naturreservat.
er det enaste våtmarksreservatet i Fusa. Ved fjære
sjø er store areal tørrlagt. Vinnesleiro er
et viktig trekkområde med særlig mange
vadefugler. Det er registrert 21 arter
vadefugler her.