Vinnes Bygdeutval (VBU)

Vinnes Bygdeutval (VBU) skal arbeide for allmenne interesser og slik styrke Vinnesbygda som ein attraktiv tilhaldsstad for fastbuande og ferierande i alle aldre. VBU skal ha fokus på og prioritere tiltak som vil medverke til positiv bygdeutvikling.

Medlemmer i VBU er fastbuande eller personar med fast eigedom i tidlegare Vinnes skulekrins og barna deira. Medlemar må være fylt 15 år.

 

Arbeidsoppgåver

Styret for VBU skal:

  • Være pÃ¥drivar for utvikling og gjennomføring av bygdeutviklande prosjekt
  • Stimulere til auka tilflytting (fastbuande og ferierande.
  • Stimulere til marknadsføring av bygda.
  • Være bindeledd og talerøyr mellom bygda sine innbyggarar og offentlege myndigheiter
  • Søke kontakt med andre bygdeutval det vil være naturleg Ã¥ samarbeide med i saker som gÃ¥r utover bygdegrensene
  • Kalle inn til og gjennomføre Ã¥rsmøte
  • Kalle inn til og gjennomføre bygdemøter i saker som krev meir enn styret si eigen handsaming
  • Kalla inn andre lag og organisasjonar i bygda til ein gjensidig orientering, samrÃ¥ding og eventuell planlegging minst ein gong i Ã¥ret

Medlemmer i Bygdautvalet

Reidar KvÃ¥le 98898052 kvaale82@gmail.com «Hytterepr.»
Eirin Bergheim 40494459 eirin.bergheim@fusi.no Styremedlem
Nina Dalland 99005630 nimeda@fusi.no Styremedlem
HÃ¥vard Grøndal SkÃ¥tun 99414054 haavard_g_skaatun@hotmail.com «Ungdomsrepr.»
Anton Hellesøy 96797672 anton@fusi.no Leder
Simen Soltvedt 97141707 simen.soltvedt@gmail.com 1. vara
Bodil Hansen 93283986 bodil.l.hansen@hotmail.com 2. vara